Iz blata i zlata

Iako se vrijedni dijelovi prirode u Međimurju službeno štite već od 1963. godine, tek ove godine iz tiska izlazi prvi cjeloviti pregled svih zaštićenih prirodnih područja i pojedinačnih stabala! Kao jedan od troje autora, ponosan sam na taj uradak: 120 stranica u boji, format 20×20 cm, preko 80 fotografija, popratni tekstovi…

Više se niti ne pitam ZAŠTO to nitko nije objavio ranije, kako to da nikome (od 1963. godine do danas) nije stalo do prirodne baštine zavičaja do razine da istu prikaže kroz makar brošuru ili knjigu. Pitao sam se to prilikom objave prve fotomonografije Međimurja u 21. stoljeću, pa prilikom objave prve knjige o Muri, i mnogim drugim prilikama kad sam bio autor takvih publikacija. Danas mi je odgovor jasniji: mnogo se toga mora poklopiti da bi se neka tema knjiški obradila. Prije svega, potrebna je volja i namjera, znanje i vještine da se tema obradi, naposljetku i okvir u koji će se ukoričiti cijela ideja.

Bilo kako bilo, svoj 40. rođendan proslavio sam izložbom fotografija Najbolja američka ideja, a sada pak za 41. rođendan prikazujem tu najbolju ideju upakiranu u međimurski omot. Knjiga će biti javno dostupna od 15. rujna 2017. nadalje, kod nakladnika: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode.

PS: koautori ove knjige su dr. sc. Mihaela Mesarić i vrsni fotograf pejzaža Davorin Mance.